Tarieven

 

Tarieven 2018

De terugbetaling door het ziekenfonds hangt af van het feit of de persoon al of niet een GMD (globaal medisch dossier) heeft bij de betreffende huisarts en of de persoon het WIGW/OMNEO (inkomensgebonden) statuut heeft: cijfer op mutualiteitsvignet li onder eindigt op 1.

prestatie

prijs

terugbetaling   normaal

terugbetaling met GMD

terugbetaling OMNEO

consultatie

25,5

19,5

21,5

24/24,5

suppl cons na 18 u           

+4

0

+4

4

consultatie nacht

46

34

43

44 / 45

consultatie weekend

37

31

36

35,22 / 35,72

 

huisbezoek                    

38

24,10      

              29             

           35          

nachtbezoek

85

56,16

56,16

77.87

weekendbezoek

55.6

36,17

36,17

50.38

GMD

wordt rechtstreeks
geregeld met
ziekenfonds