Hoe werkt onze praktijk

Onze praktijk is overgeschakeld op nieuwe medische software, waarbij de nadruk zal liggen op de uitwisselbaarheid van gegevens met collega artsen.

Uiteraard is hiervoor toestemming nodig van de patiënt.  Voor de nieuwe software en voor het bekomen van toestemming is het inlezen van uw e-ID nodig.

Wij zullen U de eerstvolgende consultatie(s) vragen om uw e-ID in te lezen. Vergeet alvast niet om uw identiteitskaart mee te brengen naar de consultatie.

U krijgt ook zelf inzage in uw medische gegevens online via : https://www.mijngezondheid.belgie.be

1. Beschikbaarheid:

Voor consultaties, huisbezoeken, en spoedgevallen zijn wij beschikbaar iedere dag van 8u00 tot 18u00.

De raadplegingen zijn alleen na afspraak.

Voor wie onverwachts ziek wordt houden we 'dagafspraken vrij' (telefonisch af te spreken)

 

Voor niet dringende huisbezoeken bel je het beste tussen 8u00 en 10u00. Als het wel dringend is kan je natuurlijk altijd bellen.

Indien je je kan verplaatsen, verkiezen wij in de praktijkruimte te werken: alle materiaal en de medische gegevens zijn vlotter beschikbaar en het is voor ons gemakkelijker werken.

De huisbezoeken wensen wij zo veel mogelijk voor te behouden voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsten, of waar de aard van het probleem een huisbezoek nodig maakt.

 

In het weekend  of na 18u00 bel je best de dokter van wacht (1733) zo krijg je de volgende morgen weer een uitgeslapen dokter te zien.

Meer uitleg over onze werkverdeling

 

2. Om de raadpleging zo vlot mogelijk te doen verlopen:

De raadplegingen gebeuren alleen na afspraak.

Indien je met 2 personen komt, verzoeken wij je om 2 afspraken te maken.

Een afspraak duurt 20 minuten. Voor consultaties die meer tijd vergen maken wij een langere afspraak.

Al uw vragen en problemen die je wenst te bespreken en de reden van uw doktersbezoek kan  je  bij het begin van de consultatie melden. 

Als er veel reden zijn voor jouw bezoek , maken we samen een selectie van de zaken die we tijdens het lopende spreekuur kunnen bespreken.

Bij tijdsgebrek kunnen minder dringende problemen zo verplaatst worden naar een volgende afspraak

Op deze manier hopen we jezelf en de volgende patiënt niet te lang te moeten laten wachten in de wachtzaal.

Wij vragen je ook om zelf  naar de consultatie te komen, en wensen huisbezoeken te beperken tot zieken die zich niet kunnen verplaatsen.

 

Om storende telefoongesprekken tijdens de raadpleging te vermijden : bel voor informatie steeds tussen 14u00 en 14u30   indien je de artsen zelf wilt spreken.

 

3. Voorschriften

Vraag tijdens de raadpleging ook voldoende voorschriften en formulieren, zodat U toekomt tot de volgende consultatie. Zo vermijden we nodeloze administratie.

Als je toch dringend een voorschrift nodig hebt kunt je dit komen ophalen tussen 14.00 en 14u30 (na voorafgaand telefonisch akkoord, niet op WOE).

Hiervoor worden administratiekosten aangerekend (terugbetaald door Ziekenfonds).

 

 

4. Zorgaanbod

Je kan bij ons terecht voor alle huisartsgeneeskundige problemen, preventief of curatief.

Een overzicht van de aangeboden zorg vind je in ons takenpakket.

De patiëntencontacten en de medische gegevens worden in hetzelfde computerdossier genoteerd en zo nodig samen besproken, waardoor alle artsen van de praktijk jouw behandeling kunnen opvolgen en verderzetten , en er samen naar de beste oplossing voor jouw probleem kan worden gezocht .

Je hoeft dan ook niet te aarzelen om bij de ene of de andere arts te komen.

Natuurlijk blijf je steeds helemaal vrij in de keuze.

 

 

5. Varia

Je kan op onze website ook meer te weten komen over : verwijzing naar specialist, globaal medisch dossier(GMD), derdebetalersregel bij financiële problemen.

 

 

Wij hopen met deze manier van werken de kwaliteit van de zorgen te verbeteren,

en de wachttijden voor jou te verkorten.