Tarieven

 

Tarieven 2020

De terugbetaling door het ziekenfonds hangt af van het feit of de persoon al of niet een GMD (globaal medisch dossier) heeft bij de betreffende huisarts en of de persoon het WIGW/OMNEO (inkomensgebonden) statuut heeft: cijfer op mutualiteitsvignet li onder eindigt op 1.

prestatie

prijs

terugbetaling   normaal

terugbetaling met GMD

terugbetaling OMNEO

consultatie

27

20,7

22,7

25,7

suppl cons na 18 u           

+4

0

4

4

consultatie nacht

53

47

49

52

consultatie weekend

40

31

36

39

 

huisbezoek                    

40

25  

              27             

        37         

nachtbezoek

91

60

60

83

weekendbezoek

60

40

40

55

GMD

wordt rechtstreeks
geregeld met
ziekenfonds