Wat doen bij spoedgevallen ?

 

bij levensbedreigende toestand, zoals bijv.

de patiënt ademt niet of nauwelijks, of hapt naar adem;

de patiënt is bewusteloos en niet te wekken;

de patiënt vertoont geen of zwakke hartslag;

er doet zich een herhaling voor van een levensbedreigende toestand, die zich in het verleden reeds heeft voorgedaan (risicopatiënt);

Bel 100 of 112 (gsm)

met vermelding van adres en ernst van de toestand: adem, bewustzijn etc..

(evt vragen voor M.U.G. = reanimatie-team)

bij niet levensbedreigende toestand: bel uw huisarts of de dokter van wacht na 19 u en  tijdens het weekend  ( tel 1733)

Noodnummers

100 - Medische Spoeddienst en Brandweer (voor GSM 112)
101 - Politie
105 - Belgische Rode Kruis (Blankenberge: 050/415391 - 0495/132394)
106 - Tele-Onthaal
110 - Child focus (Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen)
112 - Algemeen Noodnummer Europa

Antigifcentrum : 070/24 52 45

Brandwondencentrum 02/68 62 00 - 09/240 34 90

De zelfmoordlijn 02/649 95 55

Kankerfoon 0800/ 15 802 (Vlaamse kankerfoon 078/15 01 51)

Anonieme alcoholisten 03/239 14 15 (Blankenberge: 050/414284 - 0475/521020)

Aids- en soatelefoon 078/15 15 15

Kinder- en jongerentelefoon 078/15 14 13

Vertrouwenscentra kindermishandeling 050/34 57 57

Zeereddingsdienst 059/70 11 00 - 059/70 10 00

Card stop 070/34 43 44