Preventie

Welke onderzoeken dienen routinegewijs te gebeuren ?.

Welke medische (be)handelingen kunt U best laten uitvoeren, ook al bent U niet ziek ?.

Deze manier van werken noemen we preventie.

Primaire preventie : er voor zorgen dat U een ziekte niet krijgt (vaccinatie, leefgewoonten, medicatie ...)

Secundairie Preventie: maatregelen die proberen een ziekte op te sporen in een vroeg stadium (voor ze symptomen geeft)

Tertiaire preventie : Een ziekte tijdig behandelen om de gevolgen en verwikkelingen van de ziekte te beperken

 

De noodzaak tot en de intensiteit van preventie hangt nauw samen met Uw 'risicoprofiel' :

Personen met een grotere kans op ziekte moeten meer voorzorgsmaatregelen nemen , sneller worden onderzocht en intensiever worden behandelde dan personen met een lage 'voor'kans.

 

Welke preventie kan ik doen ?

Primaire preventie : de belangrijkste preventieve maatregel voor iedereen is een gezonde levensstijl

Voor iedereen is een vaccinatie tegen tetanus aangeraden om de 10 jaar

voor alle kinderen en jongeren dient het basisvaccinatieschema afgewerkt te worden.

Andere vaccinaties zijn aangewegen in specifieke situaties (griep, longontsteking, hepatitis, encephalitis etc)

Personen met een hoog risico op sommige ziekten kunnen de ontwikkeling van een ziekte voorkomen door medicatie

 

Secundaire preventie :

Welke onderzoeken routinematig dienen te gebeuren hangt af van uw risico (leeftijd, erfelijkheid, geslacht, levensstijl, aanwezigheid van andere risicofactoren)

 

Tertiaire preventie: bij aanwezigheid van ziekte: te overleggen met uw arts hoe de ziekte optimaal te behandelen om op lange termijn zo gezond mogelijk te blijven.

 

Wat zijn de voorwaarden voor effectieve preventie ?