cardiovasculair risicoprofiel

            Cardiovasculair risico-profiel :

bepaal Uw cardiovasculair risico en de eventuele noodzaak tot preventie/behandeling.

De belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren zijn:

1.erfelijkheid/leeftijd (niet beïnvloedbaar)

2.roken

3.Hoge bloeddruk

4.verhoogde "cholesterol of cholesterol/HDL" en/of "suiker" in het bloed

5.Reeds een vorig cardiovasculair incident of bestaande bloedvatziekte

6.Minder uitgesproken risicofactoren (stress, overgewicht, gebrek aan beweging),

 

U Kan uw risicofactor berekenen via tabellen (SCORE België meet het risico op sterfte door hartinfarct over 10 j ):

risicoberekening volgens SCORE:

OF kant en klaar risico-calculator (Engels) http://hp2010.nhlbihin.net/atpiii/calculator.asp?usertype=prof

 

 

En vervolgens de voor U benodigde maatregelen hieruit afleiden via het BOLAND Algoritme

Indien verdere stappen of behandelingen nodig zijn, gebeurt dat best in overleg met uw huisarts.