Preventie algemeen

Zorg voor uw gezondheid!

Welke onderzoeken dienen routinegewijs te gebeuren ?.

Welke medische (be)handelingen kunt U best laten uitvoeren, ook al bent U niet ziek ?

Deze manier van werken noemen we preventie (meer weten over preventie)

  •  

De noodzaak tot en de intensiteit van preventie hangt nauw samen met Uw 'risicoprofiel' :

Personen met een grotere kans op ziekte moeten meer voorzorgsmaatregelen nemen , sneller worden onderzocht en intensiever worden behandeld dan personen met een lage 'voor'kans.

Hierin spelen ook het geslacht, de leeftijd, de leefgewoonten, familiale voorgeschiedenis, de aanleg of constitutie etc een belangrijke rol

 

Welke preventie kan ik doen ?

Ik ben vrouw < 20 j en zonder klachten en/of risicofactoren

Een gezonde levenswijze is de belangrijkste factor om fit en gezond te blijven

Controle van de bloeddruk en klinisch onderzoek (met nazicht van evt pigmentplekjes) : bij huisarts : alle 2 jaar

Controle bij oogarts alle 2 jaar

Controle bij tandarts : jaarlijks

Vaccinatie tegen Tetanus : alle 10 j . Reisvaccinatie bij buitenlandse reis

Vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) : 3 spuitjes op 1 jaar tijd: tussen 12 en 18 j (gebeurt meestal op school) of bij wisselend sexueel contact

Pre-conceptie onderzoek : onderzoek door de (huis)arts vóór een eventuele zwangerschap, start ook Foliumzuur zodra je zwanger kunt worden.

Baarmoederhals uitstrijkje : vanaf 25 j tot 65j: alle 3 jaar, ook als ik geen pil gebruik (vrouw met een baarmoeder)

Mammografie : van 50j tot 70j : alle 2 jaar (vroeger bij risicofactoren of eerstegraadsverwanten met borstkanker)

Gewichtscontrole  : alle 3 maand

routine bloedonderzoek en EKG : levert geen gezondheidswinst op bij < 40j, vanaf 40 j evt cardiovasculaire risicoscreening

 

Ik ben vrouw (>20j) en/of ik heb klachten en/of risicofactoren

screening op suikerziekte (diabetes) : bij overgewicht (BMI>30), diabetes in familie, suiker in bloed tijdens de zwangerschap, bevallen van kind > 4 kg, symptomen van diabetes (abnormale dorst, gewichtsverlies, vermindering van zicht,moeheid, jeuk)

nazicht van het cardiovasculaire risico (Bloeddruk, cholesterol) : bij rookster, overgewicht, > 40 j ,hoge bloeddruk, diabetes, coronaire hartziekten in nabije familie bij personen onder de 50 j(man) of 60j (vrouwelijk familielid)

Urine-onderzoek of vaginaal onderzoek voor Chlamydia : bij onveilig sexueel contact en mogelijks nog zwangerschapswens later (evt ook nazicht op andere sexueel overdraagbare aandoeningen )

Mammografie op jongere leeftijd kan soms nuttig zijn bij verhoogd risico (familiale aanleg borstkanker, onregelmatige cycli, geen kinderen etc : zie risicofactoren borstkanker )

screening voor osteoporose vanaf de menopauze: magere personen, beenderontkalking in de familie, abnormaal verlies van lengte, abnormale botbreuken, onvoldoende inname van calcium(rijke voeding, bv melk) en onvoldoende zonlicht

Opsporing van darmkanker (coloncarcinoom) : bij eerstegraadsverwanten met coloncarcinoom of bij familiale colonpolipose : alle 10 jaar een darmonderzoek (coloscopie) vanaf 50 j

Opsporing van schildklierlijden: alleen vanaf de menopauze: bij klachten (moeheid, verstopping, koudegevoel,gewichtstoename etc)

Griepvaccin en evt pneumococcenvaccin (longontsteking) bij personen met hart- of longziekte of verzwakking van de weerstand of van de algemene gezondheidstoestand

Screening op hepatitis B en C, AIDS en SOA : bij risicogedrag (niet steriele spuiten, onveilig sexueel contact)

 

 

Ik ben man (>20j) en zonder klachten en/of risicofactoren

Een gezonde levenswijze is de belangrijkste factor om fit enz gezond te blijven

Controle van de bloeddruk en klinisch onderzoek (met nazicht van pigmentvlekjes) : bij huisarts : alle 2 jaar

Controle bij oogarts alle 2 jaar

Controle bij tandarts : jaarlijks

Vaccinatie tegen Tetanus : alle 10 j . Reisvaccinatie bij buitenlandse reis

Griepvaccin : vanaf 65 j : jaarlijks

Gewichtscontrole thuis : alle 3 maand

vanaf 40 jaar: nazicht van het cardiovasculaire risico (Bloeddruk, cholesterol) : minstens 1x

evt vroeger en frekwenter bij roker, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, coronaire hartziekten in nabije familie bij personen onder de 50 j(man) of 60j (vrouwelijk familielid)

Onderzoek op prostaatkanker : PSA bepaling in bloed en evt rektaal onderzoek : vanaf 50 j, alle 2 j : het nut staat nog niet vast als er geen symptomen zijn(zwakke straal,nachtelijk wateren etc) en er geen prostaatkanker in de nabije familie (geweest) is.

 

Ik ben man (>20j) en ik heb klachten en/of risicofactoren

screening op suikerziekte (diabetes) : bij overgewicht (BMI>30), diabetes in familie, symptomen van diabetes (abnormale dorst, gewichtsverlies, vermindering van zicht,moeheid, jeuk)

nazicht van het cardiovasculaire risico (Bloeddruk, cholesterol) : bij roker, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, coronaire hartziekten in nabije familie bij personen onder de 50 j(man) of 60j (vrouwelijk familielid)

Screening op hepatitis B en C, AIDS en SOA : bij risicogedrag (niet steriele spuiten, onveilig sexueel contact)

Opsporing van darmkanker (coloncarcinoom) : bij eerstegraadsverwanten met coloncarcinoom of bij familiale colonpolipose : alle 10 jaar een darmonderzoek (coloscopie) vanaf 50 j

Griepvaccin en evt pneumococcenvaccin (longontsteking) bij personen met hart- of longziekte of verzwakking van de weerstand of van de algemene gezondheidstoestand

Onderzoek op prostaatkanker : PSA bepaling in bloed en evt rektaal onderzoek en/of echografie : vanaf 50 j, alle 2 j :bij symptomen (zwakke straal,nachtelijk wateren etc) en/of prostaatkanker in de nabije familie .

Urine- onderzoek voor opsporing van blaaskanker: rokers die beroepshalve met kleurstoffen in contact komen

hoe scoor ik mijzelf ??

1.Nicotine-afhankelijkheid (Fagerstrom)

2.alcolholafhankelijkheid (CAGE)

3.Prostaatlijden (+ ipss)

4.depressie (Beck)

5.cardiovasculair risico (score)

 

 

Voor patiënten met een GMD tussen de 45 en 75 jaar wordt daarenboven een jaarlijks evaluatie opgemaakt van gezondheid, risicofactoren, levensstijl ea.

De organisatie hiervan gebeurt in de vorm van een GMD plus