Als je een afspraak wenst voor de dag zelf

Er worden steeds "dagafspraken" voorbehouden voor wie nog dezelfde dag op consultatie wil komen :

-voor wie de dag zelf ziek wordt

-voor dringende gevallen

-om allerlei redenen....

houden we in onze agenda altijd een aantal afspraken "in reserve"

Meestal vind je nog plaats voor afspraken de dag zelf  in ons elektronisch agendasysteem.

Je kan in ieder geval nog  telefonisch een 'dagafspraak' regelen, als hier een medische reden voor is (zelfs al is de elektronische agenda vol voor die dag).

Dan maken we extra tijd  voor jou vrij .