Waarvoor kun je bij ons terecht

Je kan in onze praktijk terecht voor Eerstelijnsgeneeskunde : dit betekent dat wij de pathologie die wij als huisarts optimaal zelf kunnen behandelen, zelf verzorgen.
Waar dit niet het geval is verwijzen wij tijdig  door naar een specialist (in overleg met jouw keuze, en waar wij de beste ervaring mee hebben) en volgen de behandeling mee op.
Dit zowel voor je baby, kinderen, ouderen ... 

Kleine heelkunde (hechtingen, wegsnijden van oppervlakkige huidletsels)

Routine gynecologische onderzoeken en uitstrijkjes, vaststellen en opvolgen van zwangerschap, pilcontroles en voorschriften, borstonderzoek, plaatsen van spiraaltje

Electrocardiografie

Longfunctieonderzoeken (spirometrie)

Preventieve(check-up) en sportonderzoeken, vaccinaties 

Dieet en sportadvies, gezondheidsvoorlichting

Aandoeningen van het bewegingsapparaat: verstuikingen en onverwikkelde fracturen. Aanleggen van gipsen, spalken en verbanden

Neus- keel en oorziekten, meting van het gehoor, uitspuiten van oren

Oogziekten: verwijderen van oppervlakkige vreemde voorwerpen, en screeningsonderzoek van het zicht

Huidziekten, oa cryotherapie (vervriezen van letsels) , behandeling van acné en eczeem...

Begeleiding van chronische ziekten en opstellen van zorgtrajecten (diabetes, nierinsufficiëntie)

Thuiszorg en samenwerking met andere eerstelijns- en  thuiszorgwerkers : verpleegkundige, diëtist, kinesist, psycholoog, sociale diensten

Sociale, relatie en psychologische problemen, verslavingsproblematiek en rookstopbegeleiding

Levensvragen,  palliatieve zorgen en bespreekbaar maken van evt euthanasie 

 

Jouw  huisartsen :

Vervangen  andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en sturen hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt.

Houden contact met de patiënt en met de behandelende specialist tijdens ziekenhuisopname.

Helpen jou bij de medische adminstratie en attesten.

Maken jou wegwijs in de overvloed van medische informatie , ook op internet

Blijven de behandelende artsen, ook als de patiënt naar het rusthuis verhuist

Registreren alle gegevens in een overzichtelijk dossier en geven dit door bij verandering van huisarts.

Scholen zich regelmatig bij

Doen aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde en leiden studenten op

Steunen jou steeds, ook in moeilijke momenten ....

 

… hebben ook hun familiaal en persoonlijk leven, en vragen om de wachtdienst van de huisartsen te bellen voor problemen tijdens weekend en nacht (tel 1733)