eAttest

Vanaf 1 november 2018 gebruiken we het eAttest. Hierbij wordt het getuigschrift digitaal naar het ziekenfonds doorgestuurd.

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. 

 

Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat. Je hoeft dit bewijs dus niet in te dienen bij je ziekenfonds. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je wel informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.

Voordelen

  • Minder administratie.
  • Automatische terugbetaling zonder het risico om attesten te verliezen.
  • Snellere terugbetaling.
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik.