Medische gegevens delen met andere zorgverstrekkers via COZO en SUMEHR

Via het electronisch platform COZO is het nu mogelijk om jouw medische gegevens ter beschikking te stellen voor andere zorgverstrekkers. 

Artsen die jouw behandelen kunnen (met jouw toestemming) de belangrijkse gegevens uit je medisch dossier raadplegen op een (beveiligde) website. 

Momenteel betreft dit vooral labo, beeldvorming vaccinatie en verslagen van specialisten.

Recent kunnen gegevens van de huisarts op deze website geplaatst worden (allergie, voorgeschiedenis, medicatie etc) mits toestemming van de patiënt. 

Binnenkort (zodra technisch haalbaar) zul je hiervoor aangesproken worden door jouw huisarts;

Op deze manier moeten onderzoeken niet nutteloos worden herhaald, en beschikt de behandelende arts (bv in noodsituaties) over accurate gegevens voor jouw medische toestand.