Globaal medisch dossier : GMD en GMD+

 

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:

o gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis en vaccinaties

o sociale en administratieve gegevens

o verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

o gegevens over de gevolgde behandelingen

o gegevens over genomen medicatie

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens in één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren. Dankzij dit Globaal Medisch Dossier wordt de communicatie tussen de specialist en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor, éénmaal per kalenderjaar, een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen. Dit per persoon, ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Het GMD kan per patiënt maar bij één enkele huisarts(enpraktijk) per jaar worden aangerekend. Zo weet de arts welke patiënten hij begeleidt, en weet de patiënt in welke praktijk de verantwoordelijkheid voor opvolging (preventie, vaccinatie etc ) wordt opgenomen.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts

Bij het aanmaken van een globaal medisch dossier bij één van de artsen van de praktijk , geldt dit automatisch ook voor alle (andere) artsen van de praktijk. 

 

GMD Plus

Patiënten met een GMD en die tussen de 45 en 75 jaar oud zijn , wordt aangeraden om een jaarlijks preventief onderzoek te laten uitvoeren.

Dit bestaat uit het overlopen van de gezondheidstoestand, de levensgewoonten, en de (persoonlijke en familiale) risicofactoren, het bespreken van de nodige preventieve onderzoeken, en zo nodig verder onderzoek, waaronder bv bloedafname en EKG , of een vervolgafspraak voor uitstrijkje, longfuntieonderzoek etc.

Hiervoor wordt de vragenlijst GMD+ gebruikt.

U kan zich het beste hierop voorbereiden door het preventieschema al eens door te nemen, en evt mee te brengen op de raadpleging.

De kosten van het GMD plus onderzoek worden ten laste genomen van het RIZIV en zijn dus volledig terugbetaald (1 x per jaar). indien de persoon tussen de 45 en 75 jaar is EN chronisch ziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test