Wegwijs in onze Gezondheidszorg

 

   
Andere eerstelijnswerkers (kiné, verpleging, logopedie, apothekers, tandarts, etc...)
Locale informatie
Sociale kaart   ; Sociale kaart van West Vlaanderen
Ziekenfondsen
Bevolkingsgegevens(epidemiologie)
Medische administratie
   
Juridische informatie Belgie (algemeen)

Informatie ziekte en gezondheid

reglementering derdebetaler/maximumfactuur/Omneo: VVSG

Ziekenhuizen
Palliatieve zorg
Patiëntenrechten (wet 2002)
Thuiszorgzakboekje

 

Gezond Sporten
Meldpunt geweld, misbruik, kindermishandeling : tel 1712
Zelfmoordpreventie of 02/649 95 55 (dag en nacht)
LEIF (Levens Einde Informatie Forum) : vragen ivm het levenseinde