Derdebetalersregeling

 

Het systeem derde betaler werd ontworpen door de overheid en de mutaliteiten om de toegang tot de (huis)arts te blijven garanderen aan patiënten met problemen om het ereloon direct te betalen (financiële problemen, sociale problemen, e a)

Hierbij betaalt de patiënt aan de arts alleen dat deeltje van het ereloon, dat door het ziekenfonds niet wordt terugbetaald.

In de categorie OMNEO (getal op ziekenfondsklever eindigt niet op '0' maar op '1' bv 131/131) is deze opleg (of 'remgeld') merkelijk kleiner dan bij anderen.

De arts stuurt de rest van de ereloonnota rechtstreeks naar het ziekenfonds.

De arts dient hiervoor je e-ID identiteitskaart eenmalig in te lezen.

Indien je financiële problemen hebt kunt je aan je arts vragen om de "regeling derdebetaler"  toe te passen.

Deze werkwijze kan ook gevolgd worden door de huisarts met wachtdienst  indien de patiënt tijdens de wachtdienst het volledige bedrag niet kan betalen.